Kravställning av webbplats

En webbplats byggs för ett syfte. Om webbplatsen inte uppnår detta syfte riskerar investeringen bli en kostnad. För att nå ett resultat krävs insikter och en tydlig strategi. Besvara följande frågor så gott ni kan så återkommer vi med rekommendationer.